Om een rapport dat is aangepast terug in te lezen in Mamut zijn de volgende stappen van toepassing

Ga in Mamut naar: Beheer -> Instellingen -> Rapporten -> Rapport-/Etiketeditor 

Daar opent zich het volgende scherm:
 Screen shot 2013-01-15 at 12.13.13 PM.png

In dit venster klikt u op het icoontje: Importeren deze ziet er zo uit:


Er volgt een nieuw venster waarin we gaan aangeven dat we een bestand willen importeren.

Klik bij Rapportsoort op Bestand zoals hieronder is aangegeven:


Klik op de knop: ... (puntjes) om op uw computer het rapport bestand te selecteren dat bij deze email is bijgevoegd of op andere wijze is ontvangen.


Druk op de knop Importeren om het rapport in Mamut te zetten. Er wordt nog gevraagd of u het huidige rapport wilt overschrijven. Wanneer u daar zeker van bent klikt u op doorgaan.

De volgende melding is een bericht dat het succesvol is geïmporteerd. 


Controleer of het rapport voldoet aan de wensen zoals overeen was gekomen met ons.