Voor het uploaden van afbeeldingen moeten eerst de FTP instellingen in M-Shop ingevuld worden. Dat kan onder Verbindingen in het Debug-menu.


De FTP instellingen moeten wijzen naar het pad /var/import/mshop/images/, zoals ook in het dialoogvenster aangegeven staat. M-Shop moet volledige schrijftoegang tot dit pad krijgen.