Je kan dit doen via Beheer > Instellingen > Bedrijf > Module instellingen > Offerte/Order/Factuur

Hier kan je naar het tabje E-mail teksten navigeren en klik je op Nieuw (lege pagina icoon).


Hier kan je invullen om welke module het gaat (Offerte, Order, Factuur, Creditnota). Let op: Order module omvat dus alle rapporten zoals Orderbevestiging, Pakbon, Vrachtbrief, enz.

Kies de taal die je wenst in te stellen.

Bij het onderwerp kan je de tekst instellen i.c.m. de variabelen die je kan selecteren in het afrol menu.

Ditzelfde geldt ook voor de body van de e-mail.

Herhaal dit proces wanneer je meerdere talen wil instellen of andere rapportkeuzes.