Om de database constanten voor de rapporten te kopiëren van database A naar database B dient deze query in 2 stappen uitgevoerd te worden:

Start een query tool als Squel of Management Studio en gebruik de volgende query op de database waar de vertalingen vandaan komen:

 

select 'update g_invconstl set [text] = '''+rtrim([text])+''' where [constant] = '''+rtrim([constant])+''' and [languageid] = ' + cast([languageid] as varchar) + ';' from G_INVCONSTL

 

Kopieer de output en voer dit uit op de database waar de vertalingen in moeten. Let op, bij Squel kan je de output niet kopiëren in de Grid layout. Ga hiervoor naar de Text tab, klik met de rechtermuisknop in de output en pas de kolom breedte aan (default 100) naar 500. Voer de query dan nogmaals uit.